Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 89/30 o pow. częściowej 0,0300 ha (skład nieruchomości: RIIIa-0,0300 ha) dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00036467/1, położona w obrębie Grąsino Piotr Stawiszyński 2021-09-24 09:13:00
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/18 o pow. częściowej 0,1150 ha, (skład nieruchomości: RIIIa-0,1150 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce (na załączniku graficznym oznaczone kolorem żółtym), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00035569/9. Piotr Stawiszyński 2021-09-24 09:12:00
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. Przedmiotem użyczenia jest część działki Nr 58/2 o pow. częściowej 0,94 ha, (skład nieruchomości: RIIIa-0,78 ha, S-RIIIb-0,10 ha, PsIV-0,06 ha), położona w obrębie Swołowo (na załączniku graficznym oznaczona kolorem żółtym), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00017368/8. Piotr Stawiszyński 2021-09-24 09:10:33
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 20/13 o pow. częściowej 0,0749 ha, położona w obrębie Wrzeście-Kępno, dla której jest prowadzona księga wieczysta Nr SL1S/00074102/3 Piotr Stawiszyński 2021-09-24 09:09:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach nr 31, 6/1, 80/2, 35/15 położonych w m. Niewierowo, w obrębie geodezyjnym Siemianice, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-09-23 11:02:06
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania, że w dniu 23 września 2021 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął drugi raz postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa gospodarstwa rolnego o łącznej obsadzie do 86000 stanowisk dla drobiu (334 DJP) wraz z infrastrukturą na działce nr 228/5 oraz 228/2 w miejscowości Bierkowo gm. Słupsk pow. Słupski". Piotr Stawiszyński 2021-09-23 10:41:10
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz gospodarczym, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 122/4 o pow. 0,1459 ha, obręb Włynkowo, zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/0005221/9. Justyna Zbijowska 2021-09-22 10:59:31
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz gospodarczym, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 122/4 o pow. 0,1459 ha, obręb Włynkowo, zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/0005221/9. Justyna Zbijowska 2021-09-22 10:57:53
Odpowiedź z dnia 17.09.2021 w sprawie protestu przeciwko prowadzeniu hodowli psów Piotr Stawiszyński 2021-09-22 10:51:07
Petycja z dnia 31.08.2021 w sprawie protestu przeciwko prowadzeniu hodowli psów Piotr Stawiszyński 2021-09-22 10:49:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego, na działkach nr 524, 523, 522, 521, 520, 129/1, 129/2, 129/3, 519, 115, 126 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-09-22 10:45:44
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021r. Piotr Stawiszyński 2021-09-22 10:42:12
Sesja XXXIX - 28.09.2021 Piotr Stawiszyński 2021-09-21 14:02:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 159/6, 22/21 położonych w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-09-21 13:45:49
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych... Piotr Stawiszyński 2021-09-21 13:43:02
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 28 września 2021 r. na godz. 13.00, która odbędzie się hybrydowo/ sala konferencyjna urzędu. Piotr Stawiszyński 2021-09-21 13:36:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacyjki rowerowej na działce nr 104/19 obr. Bruskowo Wielkie, gm. Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-09-20 12:31:46
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-09-20 12:28:56
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Strzelinko i Gałęzinowo gmina Słupsk" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2021-09-17 09:08:15
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXXVIII/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku. Piotr Stawiszyński 2021-09-16 12:48:55
Sołectwa 2019-2023 Piotr Stawiszyński 2021-09-16 12:43:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z kanalizacją techniczną, na działkach nr 74/2, 75/2, 76/2, 77/2 obręb geodezyjny Swochowo, gmina Słupsk, na działkach nr 1/5, 11/72, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2 obręb geodezyjny Bukówka, gmina Słupsk, na działkach nr 4, 10, 12, 13 obręb geodezyjny Rogawica, gmina Słupsk, na działkach nr 1, 3, 205, 210/7 obręb geodezyjny Bięcino, gmina Damnica. Piotr Stawiszyński 2021-09-16 12:35:32
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2021-09-16 12:31:13
Uchwała Nr 538/257/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2021-06-10 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2021-2026 Piotr Stawiszyński 2021-09-15 12:30:58
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii rozwoju Gminy Słupsk na lata 2021 - 2026 Piotr Stawiszyński 2021-09-15 12:26:13
Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko - opinia PPWIS Piotr Stawiszyński 2021-09-15 12:23:34
Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko - opinia RDOŚ Piotr Stawiszyński 2021-09-15 12:21:47
Strategia Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2021-2026 (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2021-09-15 12:18:29
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 września 2021 r. Wójt Gminy Słupsk ponownie wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zakładu odzysku energii z odpadów o wydajności 400 kg/h, na działce nr 7/12 obręb Redzikowo w m. Redzikowo, gmina Słupsk" po uzupełnieniach raportu oos. Piotr Stawiszyński 2021-09-15 11:06:51
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 22.09.2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2021-09-14 12:45:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu slc PE100RC SDR 11, na działkach nr 194/54, 590/16, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-09-14 12:36:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na działkach nr 625, 259, położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-09-14 12:32:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego, na działkach nr 12/5, 11/6, 53 położonych w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-09-14 12:26:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam, że w dniu 08 września 2021 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr GB.6733.28.2021 z dnia 06 sierpnia 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie pomostu, ścieżki dla ruchu pieszych oraz montażu elementów małej architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokół, znajdującego się na terenie działki nr 43/34 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-09-10 17:44:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budowie drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, wodociągu i oświetlenia, na działkach nr 49, 48, 44/1, 43, 42, 36/5, 36/2, 36/1 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-09-10 07:51:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii 0.4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, na działkach nr 239/32, 252, 154/15, obręb geodezyjny Globino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-09-10 07:48:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych klasy szeregu PE100RC SDR 11 o średnicy nominalnej dn 63 mm, na działkach nr 211, 753, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-09-10 07:44:15
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko ds. rozliczania inwestycji i ewidencji środków trwałych Wojciech Kurczyk 2021-09-08 13:05:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 99/1, 89/31, 89/32, 89/21, 89/39 w obrębie geodezyjnym Grąsino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-09-08 08:00:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wraz z oświetleniem, na działkach nr 46, 535, 536 położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-09-08 07:57:06