Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 138/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi Łączącej m. Redęcin w m. Bierkowo z elementami odwodnienia i oświetlenia". Piotr Stawiszyński 2020-06-05 13:45:06
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Piotr Stawiszyński 2020-06-05 12:22:36
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.20.2020 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Pogodna w Siemianicach Michał Maciejewski 2020-06-05 12:20:50
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.20.2020 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Pogodna w Siemianicach Michał Maciejewski 2020-06-05 12:20:20
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 383/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Pogodnej w Siemianicach". Piotr Stawiszyński 2020-06-05 12:15:55
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.17.2020 - Przebudowa budynku żlobka w Redzikowie Bartosz Lewandowski 2020-06-05 11:07:12
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.17.2020 - Przebudowa budynku żlobka w Redzikowie Bartosz Lewandowski 2020-06-05 11:06:59
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28-06-2020 r. Piotr Stawiszyński 2020-06-05 09:18:53
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.12.2020- Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej, dla zadania Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczaniu ścieków wraz z rozbudową sieci w ramach POIiŚ 2014-2020 Bartosz Lewandowski 2020-06-04 12:30:15
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.18.2020 - Produkcja filmu promocyjnego w ramach realizowanego projektu "Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski? Bartosz Lewandowski 2020-06-04 12:16:56
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami. Piotr Stawiszyński 2020-06-04 09:19:06
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Piotr Stawiszyński 2020-06-04 09:15:35
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Piotr Stawiszyński 2020-06-04 08:53:34
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Piotr Stawiszyński 2020-06-04 08:52:35
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Piotr Stawiszyński 2020-06-04 08:51:01
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Piotr Stawiszyński 2020-06-04 08:12:50
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Stawiszyński 2020-06-04 07:22:43
Wybory Prezydenta RP (2020 r.) - 28 czerwca 2020r. Piotr Stawiszyński 2020-06-04 07:16:36
Wybory Prezydenta RP (2020 r.) - 10 maja 2020r. Piotr Stawiszyński 2020-06-04 07:16:05
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.13.2020 - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Słupsk realizowanego w ramach Programu Funkcjonalno - Użytkowego projektu pt. "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska" Michał Maciejewski 2020-06-03 15:10:46
Odpowiedź z dnia 03.06.2020 - dot. konkursu na stanowisko dyrektora SP Włynkówko Piotr Stawiszyński 2020-06-03 12:26:42
Wniosek z dnia 28.05.2020 - dot. konkursu na stanowisko dyrektora SP Włynkówko Piotr Stawiszyński 2020-06-03 12:24:48
Odpowiedź z dnia 25.05.2020 - dot. budżetu obywatelskiego Piotr Stawiszyński 2020-06-03 12:19:57
Wniosek z dnia 21.05.2020 - dot. budżetu obywatelskiego Piotr Stawiszyński 2020-06-03 12:19:27
Wniosek z dnia 21.05.2020 - dot. budżetu obywatelskiego Piotr Stawiszyński 2020-06-03 12:18:12
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.12.2020- Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej, dla zadania Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczaniu ścieków wraz z rozbudową sieci w ramach POIiŚ 2014-2020 Bartosz Lewandowski 2020-06-03 11:57:59
Zawiadomienie o zamieszczeniu pod Nr 6/2020 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku złożonego przez Pana Mirosława Zwolskiego - pełnomocnika Inwestora tj. AJ Fabryka Mebli Sp. z o.o. z siedzibą w Redzikowie ul. Przemysłowa 15 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu AJ Fabryka Mebli - hala produkcyjna z częścią socjalną", na terenie działki nr 7/40 w obrębie geodezyjnym Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2020-06-03 10:45:13
Raport o stanie Gminy Słupsk (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2020-06-03 10:04:30
2019 - raport o stanie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2020-06-03 10:04:04
2018 - raport o stanie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2020-06-03 10:03:22
Stan (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2020-06-03 09:44:37
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2020-06-03 08:40:21
Sesja XXI - 20.05.2020 Piotr Stawiszyński 2020-06-03 08:14:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE100 RcSDR17 dn 90 na działkach nr 100/2, 100/1, 94, 93, 92/1,120/1 (część), 120/2 (część) obręb geodezyjny Siemianice, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-06-02 13:31:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia zewnętrznego, na działkach nr 43/32, 43/33, 43/35, 43/69, położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-06-02 13:12:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na montażu słupa linii napowietrznej 15 kV, budowie linii kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego 0,4 kV, na działkach nr 19, 20, 21, 22/2, 24 położonych w obrębie geodezyjnym Bukówka, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-06-02 13:03:46
Zawiadomienie/Obwieszczenie o wszczęciu, na wniosek Polenergia Obrót 2 Sp. z o.o., postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa i montaż farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 50MW, wraz z niezbędną infrastrukturą, z etapowaniem", zlokalizowanego w gminie Słupsk, obręb Strzelino, na działkach o numerach ewidencyjnych: 181/2, 186/1, 189/17. Piotr Stawiszyński 2020-06-02 11:55:22
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o zamieszczeniu pod Nr 7/2020 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku złożonego Polenergia Obrót 2 Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa i montaż farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 50MW, wraz z niezbędną infrastrukturą, z etapowaniem", zlokalizowanego w gminie Słupsk, obręb Strzelino, na działkach o numerach ewidencyjnych: 181/2, 186/1, 189/17. Piotr Stawiszyński 2020-06-02 11:53:47
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o zamieszczeniu pod Nr 5/2020 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku EWG 1 Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko 2 o mocy do 15,8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Strzelinko, dz. nr 204, 201/2, 202, 203 gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2020-06-02 11:05:26
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o zamieszczeniu pod Nr 5/2020 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku EWG 1 Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko 2 o mocy do 15,8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Strzelinko, dz. nr 204, 201/2, 202, 203 gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2020-06-02 11:04:59